Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar

Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.

Skovforeningen har i dag afgivet høringssvar  (PDF-fil) til Natura 2000- og vandplanerne som blev sendt i høring 4. oktober 2010.

Vores høringssvar er koncentreret om generelle forhold af betydning for skovene. Skovforeningen har læst mange Natura 2000-planer og fundet fællestræk, og på den baggrund peger vi på en række forbedringsmuligheder i den fremadrettede proces.

Svaret indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen:

  • Gør processen mere gennemsigtig
  • Revider Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag
  • Ret alle fejlregistreringer
  • Finansieringen af planerne skal sikres
  • Inddrag ejerne i det videre forløb.