Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig

Fristen for at afgive høringssvar på Natura 2000-planerne er 6. april.

Fristen falder sammen med fristen for vandplanerne som i medierne har fået størst bevågenhed. Vandplanernes tiltag rammer nemlig bredere end tiltagene i Natura 2000-planerne.

Har du en ejendom i eller op til et Natura 2000-område, opfordrer Skovforeningen dig til at læse planen og forholde dig kritisk til den.

Selvom planerne ikke er bindende for den enkelte ejer, vil planerne fremadrettet udgøre myndighedernes administrationsgrundlag for områderne, og udmøntningen af planerne vil medføre restriktioner i handlefriheden for den enkelte ejer.

På Skovforeningens hjemmeside kan du under Rådgivning > Natura 2000 finde:
  • læsevejledning til planerne
  • en “bruttoliste” over elementer det er relevant at kommentere
  • gode råd til formulering af høringssvar
  • hvordan høringssvar indsendes

Gratis rådgivning

For ejere af fredskovspligtige arealer i et Natura 2000-område tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og hjælpe med at afklare spørgsmål til planerne.