Natura 2000-tilskudsordninger er næsten på plads

Naturstyrelsen mangler kun at tage stilling til de endelige rammer og perspektiver for brug af grønne driftsplaner i en langsigtet og fleksibel sikring af skovnaturtyperne på ejendomsniveau.

Tilskudsordningerne til Natura 2000-områderne er på plads, herunder tilskud til grøn driftsplan eller et tillæg til en eksisterende grøn driftsplan med det formål at beskrive beskyttelsen af skovnaturtyperne på en ejendom.

Naturstyrelsen mangler dog at tage stilling til de endelige rammer og perspektiver for brug af grønne driftsplaner i en langsigtet og fleksibel sikring af skovnaturtyperne på ejendomsniveau.

Skovforeningens hensigt med brugen af grønne planer i Natura 2000-sikringen har været at en ejer som gennem sin drift allerede sikrer skovnaturtyperne på ejendommen, kan sikres en vis fleksibilitet i driften af ejendommen som helhed. Det giver ejeren mulighed for at udnytte arealernes naturlige dynamik uden at skulle strategisk for at undgå at ikke-kortlagte arealer vokser ind i en beskyttelse.

Naturstyrelsen har endnu ikke taget stilling til om de grønne driftsplaner kan bruges til at sikre en fleksibilitet på ejendomsniveau og i givet fald inden for hvilke rammer.

Skovforeningen håber at det snart bliver afklaret. Mange ejendomme er interesseret i sådan en model hvis den nødvendige fleksibilitet følger med.