Natura 2000 – Handleplaner i offentlig høring

Nu er Natura 2000-handleplanerne sendt i høring med frist d. 17. august. Ønsker du Skovforeningens hjælp beder vi dig henvende dig hurtigst muligt, så vi kan hjælpe alle bedst muligt.

Naturstyrelsen har i samarbejde med kommuner udarbejdet forslag til ca. 130 handleplaner for Natura 2000-områder med skov. Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer.

Planerne er i dag sendt i høring med en frist for bemærkninger fredag d. 17. august.

Har du også lysåbne arealer skal du være opmærksom på at det vil være kommunen som er myndighed på disse arealer og de kan have en anden høringsfrist.

Skovforeningen har udarbejdet en kort læsevejledning til handleplanerne som du kan finde her

Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen d. 14. juni.
Dagsorden for mødet er:
  1. Velkomst
  2. Status på processen
  3. Handleplaner
  4. Betaling – Tilskudsordninger
  5. Runde med erfaringer fra processen
  6. Eventuelt