Regeringen fjerner 10 millioner fra skovpolitikken

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har sendt et forslag til landdistriktsprogrammet for 2016 i høring. Hun vil fjerne penge fra Natura 2000- og skovrejsningstilskud. Det giver ingen mening i forhold til Danmarks officielle skovpolitik.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har i dag sendt et forslag til indholdet i det nye landdistriktsprogram for 2016 i høring. I forhold til det tidligere oplæg tages der 10 millioner fra skovbrugsforanstaltningerne – betalingen til skovbruget for at indgå Natura 2000-aftaler og betalingsordningen for at etablere ny skov. Ordninger der i forvejen mere end halveret gennem de seneste år.

Puljerne til betaling af skov- og naturejere for Natura 2000-sikring og skovrejsning har ikke været fuldt udnyttet de seneste år. Hovedårsagerne er at begge ordninger rummer så mange begrænsninger og bureaukrati at de er uinteressante for mange lodsejere – og at betalingen for Natura 2000-sikringen oven i købet ikke dækker skovejernes økonomiske tab ved projekterne.

For skovrejsningsordningen kom Skovpolitisk Udvalg i 2011 med en række forslag til at fremme tilplantningen så Danmark kan leve op til sin egen politiske målsætning. De forslag er endnu ikke er fuldt gennemført.

Barberingen af midlerne til Natura 2000-sikring og skovrejsning er stærkt beklagelig og harmonerer ikke med Folketingets ønsker om en større naturindsats i skovene.

Vi kan konstatere at Danmark fortsat mangler en samlet skovpolitik som fokuserer på både mål og midler.

Vi savner at regeringen tager stilling til hvad den vil med Danmarks skove.