Folketingets miljøordførere viste stor interesse for skovbruget

Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg som skovpolitik hører under.

Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg som skovpolitik hører under.

Udvalget dækker bredere end det hidtidige Miljø- og planudvalg, og er dannet samtidig med det nye Miljø- og Fødevareministerium. Efter valget er der også kommet en række helt nye politikere med i udvalget.

Skovforeningens primære formål med foretrædet var at interessere udvalget for skovenes og skovbrugets muligheder for at bidrage til den grønne omstilling. Se Skovforeningens oplæg til udvalget (PDF-fil).

Politikerne viste stor interesse. Spørgsmålene fra udvalgsmedlemmerne handlede blandt andet om:

  • Er der økonomi i skovdrift, så skovrejsning kan konkurrere med landbrugsdrift?
  • Har skovrejsning nogen betydning for biodiversiteten?
  • Hvordan kan I producere mere uden at det går ud over biodiversiteten?
  • Hvad er jeres forslag til indhold i en politisk plan for skovene?

 

Skovforeningen inviterer udvalget på skovtur

Et foretræde varer 15 minutter, så det var ikke muligt at svare fyldestgørende på alle spørgsmålene. Derfor inviterede Skovforeningen udvalget i skoven til en nærmere drøftelse af de mange muligheder som skovene tilbyder.

Udvalget har takket ja til invitationen, og der vil snart blive fastsat en dato for skovbesøget.

Politikernes spørgsmål om et forslag til indhold i en politisk plan for skovene har Skovforeningen et meget præcist svar på, og det har vi sendt til udvalget efterfølgende.

Se Skovforeningen ønsker til en samlet plan for skovene (PDF-fil).