Pressemeddelelse: Oppositionen klemmer regeringen på skovene

Tirsdag den 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.

I morgen, tirsdag 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.

Det opsigtsvækkende er ikke forslagets indhold. Det indeholder nemlig en stribe fornuftige synspunkter som langt de fleste, også regeringen, vil kunne skrive under på.

Det opsigtsvækkende er at regeringen har ladet det komme så vidt. Nu tager oppositionen initiativet i skovpolitikken og dens mange mulige vindersager:

  • at nedbringe CO2-niveauet ved at producere træ
  • at øge biodiversiteten
  • at beskytte grundvandet
  • at skabe arbejdspladser og attraktive levevilkår på landet
  • at fremme folkesundheden
  • at fremme friluftsliv og turisme
  • at levere forsyningssikker, vedvarende energi.

Regeringens afvikling af skovpolitikken

Regeringen har – stik imod Danmarks nationale skovprogram som regeringen selv stod for i 2002 – nedlagt ordningerne til fremme af produktudvikling i skovbruget og træindustrien, til konsulentbistand i bæredygtig skovdrift, til grønne driftsplaner, til mere løvskov, til udvikling af naturværdier i private skove og til miljøvenlig produktion af juletræer.

Og i foråret 2009 lancerede regeringen sin strategi for “Grøn Vækst” – uden at medtage skovenes og træets store muligheder for netop at skabe grøn vækst.

Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skovene

Skovrådets formand Niels Elers Koch skrev 26. april 2010 i Jyllandsposten: “Regeringens fravalg af skov og træ i miljøpolitikken er irrationel, både økonomisk og miljømæssigt. Afviklingen af Danmarks skovpolitik må stoppe. Udviklingen må begynde nu.”

 

Skovforeningen er helt enig. Og det er alle de forskellige organisationer i Skovrådet også, og det er også værd at bemærke:

Skovrådet består blandt andet af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustri, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt fra de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Skovrådet skal ifølge Skovloven rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål.

Regeringen ved at der er et problem

I lyset af skovenes manglende økonomiske bæredygtighed lovede den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen til Skovforeningen i efteråret 2008 at se dybere på vilkårene for at drive skovbrug i Danmark. Og den 1. april 2009 lovede han til medierne at nedsætte en ”skovbrugsfaglig arbejdsgruppe” og at han var parat til at »investere mere i privat og statslig skovdrift«.

Men intet er sket i året der er gået.

Den nye miljøminister Karen Ellemann har dog erklæret at regeringen vil nedsætte et skovpolitisk udvalg i foråret 2010 og at hun anerkender skovenes store muligheder for klimaet, miljøet og befolkningen. Senest har miljøministeren sendt en hilsen til Skovforeningens generalforsamling 20. maj 2010 og understreget regeringens vilje til at udnytte skovenes muligheder og bekræftet at et skovpolitisk udvalg vil blive nedsat ”meget snart”.

I morgen får vi regeringens svar

… på tre centrale spørgsmål:

  • Er regeringen enig i oppositionens forslag?
  • Hvad har regeringen i det hele taget tænkt sig at stille op med skovene og deres mange muligheder for klimaet, miljøet og befolkningen?
  • Hvornår kommer det skovpolitiske arbejde som regeringen har lovet i over 1 år?