Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven

Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.

 

Her er en kronik der er værd at læse:

Regeringen har opgivet skoven” (Jyllandsposten 26. april 2010) af Niels Elers Koch, formand for Skovrådet og direktør for Skov& Landskab, Københavns Universitet.

I kronikken peger Skovrådets formand dels på de danske skoves store og billige muligheder for at…

  • nedbringe CO2-niveauet ved at producere træ
  • øge biodiversiteten
  • beskytte grundvandet
  • skabe arbejdspladser og attraktive levevilkår på landet
  • fremme folkesundheden
  • fremme friluftsliv og turisme
  • levere forsyningssikker, vedvarende energi.

…og dels på den danske regerings uforståelige negligering af disse muligheder.

“Regeringens fravalg af skov og træ i miljøpolitikken er irrationel, både økonomisk og miljømæssigt” skriver Koch og slutter med opfordringen “Afviklingen af Danmarks skovpolitik må stoppe. Udviklingen må begynde nu.”

Hele Skovrådet står bag kronikken

Skovrådet skal ifølge Skovloven rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål. Skovrådet består blandt andet af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer , HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet og fra de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Skovrådets medlemmer, herunder Skovforeningen, har alle været involveret i udarbejdelsen af kronikken og der er fuld enighed om dens budskab og kritik af regeringens manglende skovpolitik.

Regeringen har ikke reageret på kritikken – hvilket ligger i tråd med regeringens indsats på skovområdet i de seneste år.