De nye Europaparlamentarikere skal træffe vigtige beslutninger for skovenes fremtid

Udvalgsposterne i Europa-Parlamentet er fordelt efter flere ugers forhandlinger. De danske politikere er godt repræsenteret inden for miljø og klima, hvor de skovpolitiske sager behandles.

Europaparlamentarikerne skal blandt andet tage stilling til en reform af landbrugspolitik, inddeling af bæredygtige investeringer og biodiversitetsstrategi i den kommende tid.

CAP, RED II, LULUCF og mange andre forkortelser bliver dagligdag for de nye europaparlamentarikere, der også har vigtige skovpolitiske emner på dagsordenen. Både det nationale, europæiske og globale niveau spiller ind, når de politiske rammer for skovbruget udstikkes. Det er derfor vigtigt for skovbruget at de nyvalgte politikere i Europa-Parlamentet sidder i de relevante udvalg og kan påvirke udviklingen.

Det primære udvalg i forhold til skovpolitik er ENVI: Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Margrete Auken fra SF er fuldgyldigt medlem og suppleres af Pernille Weiss (K), Christel Schaldemose (A), Asger Christensen (V) og Nikolaj Villumsen (Ø).

Asger Christensen (V) er medlem af AGRI: Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. ITRE: Industri, Forskning og Energi har 3 fuldgyldige medlemmer: Pernille Weiss (K), Niels Fuglsang (A) og Morten Helveg Petersen (B)

Tre vigtige EU-beslutninger for skovbruget i den kommende tid

En af de ting, politikerne skal beslutte er reformen af EU’s landbrugspolitik(CAP) efter 2020. Processen har været i gang længe, men det er det nye Parlament, der skal træffe den endelige beslutning. Vi er særligt opmærksomme i forhold til hvordan skove og klimavinklen kommer med. Det kan få stor betydning for hvordan fremtidens betaling for tjenester i skoven og skovrejsning kommer til at se ud.

Kommissionen har startet et arbejde omkring en forordning om inddeling af bæredygtige investeringer, hvor det i øjeblikket diskuteres, hvordan skovdrift skal vurderes. Det kan få stor betydning for skovenes værdi i fremtiden, hvis ikke kriterierne ender på et fornuftigt niveau.

EU’s biodiversitetsstrategi løber frem til 2020 og i efteråret starter en evaluering af den eksisterende strategi og der skal udarbejdes en ny strategi for den kommende planperiode. Det kan komme til at påvirke mulighederne for drift.

Dansk Skovforening holder fingeren på pulsen i EU

Det giver god mening at være tæt på beslutningernes centrum, og en del af det kontingent du betaler som medlem af Dansk Skovforening går til at opretholde et politisk beredskab i Bruxelles gennem vores medlemskab af både NSF, der er den nordiske sammenslutning af private skovejere og CEPF, der er den europæiske sammenslutning af private skovejere. Dansk Skovforening bidrager også til den europæiske interessevaretagelse gennem deltagelse i relevante tekniske arbejdsgrupper under CEPF og ved deltagelse i relevante konferencer og samlinger.