ERFA-dag for kommuner om biodiversitet i forvaltet skov

Dansk Skovforening afholdt i samarbejde med Rudersdal Kommune en meget vellykket ERFA-dag for skov- og naturforvaltere i kommuner, der ejer skov.

I smukt vejr mødtes skov- og naturmedarbejdere ved Furesøens bred for at se, høre og tale om biodiversitet i forvaltet skov.

Mange kommuner vil gerne inddrage deres skove aktivt i at styrke biodiversiteten. Stort publikumspres og ønsker om at øge biodiversitetsindholdet betyder, at områderne forvaltes og ikke bare kan lades urørt.

Dansk Skovforenings ERFA-dag var begunstiget med tre biodiversitetseksperter:

På dagen blev der vist og talt om:

  • Risikotræer versus mikrohabitat og artfredningsbekendtgørelsen.
  • Rydning af opvækst i tørvemose. Hvordan undgår man at naturplejen bliver et sisyfosarbejde?
  • Naturpleje med ild hvordan gør man og hvad kan man opnå?
  • Udnyttelse af bevoksningens økonomiske værdier versus fremme af naturpleje.
  • Biologisk nytte af og planlægning af dødt ved samt fokus på at skabe rigtig gamle træer.
  • Biologiske gevinster ved at skabe græsningslandskaber der opløser grænsen mellem mark og skov.

Kom med til næste ERFA-dag eller bliv vært

Dansk Skovforening afholder ca. to gange om året, i samarbejde med skiftende skovejende kommuner, ERFA-dage for skov- og naturmedarbejdere. Man kan deltage som medlem af Dansk Skovforening eller som betalende gæst.

Er du skov- og naturmedarbejder i en kommune og har du et emne eller en problematik, du gerne vil have vendt i en større kreds?  Så kontakt:

Marie-Louise Bretner
E-mail: mlb@skovforeningen.dk
Telefon: 2780 1469

…til en uforpligtende snak om mulighederne for at lave en ERFA-dag.