Nu starter forhandlingerne om natur og biodiversitet

I august meddelte Miljøministeren at forhandlingerne om natur- og biodiversitetspakken blev udskudt til næste år, men i går skiftede miljøminister Lea Wermelin mening og har indkaldt støttepartierne til forhandlinger om naturområdet.

Efter hårdt pres fra støttepartierne og oppositionen har miljøministeren Lea Wermelin besluttet at starte forhandlingerne på naturområdet, selvom hun ellers for nyligt meddelte at ville udskyde til næste år. Det har Miljø- og Fødevareministeriet meddelt til Altinget.

Begrundelsen for at udskyde forhandlingerne om Natur- og biodiversitetspakken var coronakrisen og de manglende midler, men nu er ministeren alligevel klar til at forhandle.

Det er dog stadig uvist på hvilket grundlag forhandlingerne skal finde sted. Hvis udgangspunktet er de 50 millioner, som der er afsat på finansloven, får det næppe lukket munden på hendes kritiske kollegaer.

Presset kommer fra alle sider

Både oppositionen og støttepartierne har krævet handling. Venstres miljøordfører Jacob Jensen har blandt andet fremsat et beslutningsforslag om at indføre bindende naturmål, mens SF har kaldt ministeren i samråd om den udskudte naturpakke.

Socialdemokratiet og SF lavede før valget et fælles naturudspil, hvor de mest centrale løfter er, at etablere 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker. I forståelsespapiret bag regeringen fremgår også et mål om at etablere naturzoner.

Vi står stadig til rådighed

I udspillet fra før valget lovede de to partier også at de ville indkalde til trepartsforhandlinger med Danmarks Naturfredningsforening på den ene side og brancheorganisationerne Landbrug & Fødevarer, samt Dansk Skovforening på den anden. Den del ser med gårsdagens udmelding ud til at være glemt.

Der er ingen tvivl om, at skovene er vigtige for biodiversiteten og en kommende natur og biodiversitetspakke får stor betydning for dansk skovbrug. Dansk Skovforening står klar til at bidrage til arbejdet, så der kan findes gode løsninger som skovejerne kan se sig selv i.

Det er vigtigt, at den kommende indsats bliver baseret på klare mål og en tidsplan for hvornår målene forventes opnået, ligesom at den forventede effekt og de anvendte målemetoder skal være tydelige og klart beskrevet.

Og for at sikre en smidig implementering er det essentielt, at indsatsen kan spille sammen med og understøtte et konkurrencedygtigt og bæredygtigt skovbrugserhverv.

Se Dansk Skovforenings indspil til Natur- og Biodiversitetspakken (PDF-fil).