OECD: Giv de nationale danske skovpuljer et økonomisk boost

OECD har fremlagt deres evalueringsrapport af Danmarks indsats på natur- og miljøområdet.

Drevet skov ved Bjergsted.

OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) som er en international organisation, grundlagt for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem 36 af verdens førende økonomier, har nu for tredje gang siden 1999 evalueret Danmarks indsatser og politikker på klima-, natur-, og miljøområdet. I går overbragte organisationen sine konklusioner til miljøminister Lea Wermelin.

OECD’s evalueringsrapport roser Danmarks samlede indsats på klima- og miljøområdet fra 2005 og frem, men påpeger efterslæb på indsatser for især biodiversiteten.

Deres vurdering er, at Danmarks naturområder er under pres og at der mangler indsatser og konkrete målsætninger for biodiversitet.

Derfor var en af OECD’ s i alt 44 centrale anbefalinger til den danske regeringen, at Danmark skal forbedre og videreudvikle sine politikker målrettet biodiversiteten i blandet andet de danske skove.

Helt konkret opfordrede OECD Danmark til at styrke og udvide de nationale pengepuljer til biodiversitetstiltag i både offentlig og private skove og evaluerer ordningernes virkninger, samt at sammentænke den nationale skovrejsningsmålsætning med klimaindsatsen.

Samtidig opfordrede organisationen Danmark til at opdatere den nationale biodiversitetsstrategi fra 2014 med nye mål og milepæle set i lyset af nye initiativer sat i værk siden dens publikation og den forværrede situation.

Minister lovede ambitiøse mål men manede til besindig- og omhyggelighed

Det kommer til at gå for langsomt, når vi først efterstræber offentliggørelsen af en ny biodiversitetsstrategi for Danmark i efteråret 2020 som meldt ud, lød et af kritikpunkterne af den danske regering fra et medlem af forsamlingen efter OECD’s fremlæggelse.

Her manede ministeren til besindighed og mindede både om, at der ikke er fuld enighed og viden om de bedste indsatser for biodiversiteten endnu og at opgaven er monumental – på størrelse med indsatsen på klimaområdet – og derfor kræver omhyggelig planlægning og koordination med fuld inddragelse af landets skovejere og andre jordejerende interessenter, som jo ejer den jord hvor indsatserne skal foregå på.

Dansk Skovforening er glade for ministerens tilgang og ser frem til at bidrage med at finde løsninger på hvordan biodiversitet kan integreres bedre i den drevne skov og hvordan fremtidens betalingsordninger til de private skovejere kan gøres mere omkostningseffektive.