Ansøgningsfrist for tilskud til skov med biodiversitetsformål: 11. maj 2021

Høringsmaterialet til bekendtgørelse og vejledning til ordningen for skov med biodiversitetsformål viser, at der stadig er brug for at optimere ordningen for at gøre den operativ.

Bekendtgørelse og vejledning til betalingsordningen for skov med biodiversitetsformål har netop været i høring. Det forventes at ansøgningsrunden for tilskud til bæredygtig skovdrift, skov med biodiversitetsformål åbner i år den 5. marts med ansøgningsfrist 11. maj. Du kan også i år søge betaling til ekstensiv drift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, ryding af uønsket opvækst og til særlige indsatser for arter, som er beskyttet under EU´s naturbeskyttelsesdirektiver.

Der har i år været få tilretninger til ordningen. Dansk Skovforening har indsendt høringssvar og kommet med forslag til at gøre ordningen mere operationel.

Detaljeringsniveau er for højt

Vi påpegede sidste år det uhensigtsmæssige i at områder med fx nåletræer helt ned til 100 m2 skal frategnes ansøgningsarealet til ekstensiv drift. Der er tale om tilsagn over 20 år. Risikoen for at ejer overser, at et par nåletræer og arealet dermed har oversteget 100 m2, eller at et areal ændrer grænser er stor og uhensigtsmæssig. Vi har påpeget, at det er yderst vigtig at ændre denne grænse til fx 0,1 ha.

Dato for slutudbetaling bør ikke være den tællende

Der er krav om opretholdelse 5 år efter slutudbetaling. Dette giver ikke mening, når det kun er muligt at indberette i foråret og forvente en udbetaling året efter. Og siden Landbrugsstyrelsen har været bagud med udbetalinger længe, kan det strække perioden, skovejeren er bundet af vilkårene unødigt og uden kompensation.