TV 2 søger gode historier om naturen i de danske skove

Nu kan din skov komme hjem i danskernes stuer. Gør du en særlig indsats for naturværdierne i din skov og har du måske en god historie knytte til det, som du vil fortælle hele Danmark om, så kontakt Dansk Skovforening.

TV 2 kører fortiden kampagnen ’Danmark Redder Jord’. TV 2 har indgået samarbejde med Den Danske Naturfond om kampagnen for at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet for at skabe nye og flere levesteder for dyr og planter.

Den 23. maj på pinsedag og FN’s internationale biodiversitetsdag kulminerer kampagnen med et direkte indsamlingsshow på TV2. I forbindelse med showet kan private og virksomheder donere til kampagnen og opkøbe og genoprette én kvadratmeter jord for hver 12 indsamlede kroner.

Vigtigt at belyse de private skoves bidrag til biodiversitetsværdier

Det er vigtigt, at det store arbejde mange skovejere af egen lyst dagligt gør for naturen i skovene i Danmark, vises over for befolkningen. Samtidig er det vigtigt at vise, hvordan ejerglæde ved natur og de rette betingelser kan skabe flotte og spændende resultater til glæde for alle.

TV2 og Naturfonden eftersøger gode eksempler på projekter, der gør noget godt for naturværdierne, som de kan vise på TV2’s forskellige landsdækkende og lokale TV-kanaler frem imod indsamlingsshowet. De har bedt medlemmer af Naturfondens rådgivende udvalg – herunder Dansk Skovforening – om at pege på gode eksempler.

Derfor kan du nu tage kontakt til sekretariatet, hvis du som et af vores medlemmer, ligger inde med en god historie til netop det formål.

Du skal kort kunne beskrive din historie eller aktiviteten fra din skov, så den vækker følelser og er spændende for offentligheden. Det kan fx være en historie om folk, der gennem konkrete aktiviteter bruger og har gode oplevelser med naturen i din skov eller andre historier med mere direkte fokus på biodiversitet og naturbeskyttelse.

Vi håber meget på at høre fra dig, hvis du ligger inde med en rigtig god historie, som du har lyst til at formidle til danskerne.