En ny stormfaldsordning: Vi venter stadig

Stormfaldsordningen er vigtig for at kunne genrejse de skove, som både samfundet og skovejerne ønsker. Skovforeningen beder Erhvervs- og Vækstministeren om at fremskynde processen med revision af loven. Leder fra Skoven 8/2016.

Det er snart tre år siden de danske skove senest blev ramt af et stormfald. Stormfaldet aktiverede statens stormfaldsordning, som er et tilbud til private skovejere om at skabe mere robuste og varierede skove. Stormfaldsordningen er vigtig for at kunne genrejse de skove, som både samfundet og skovejerne ønsker.

Evaluering af ordningen

I 2012 evaluerede et konsulentfirma hvordan stormfaldsordningen virkede efter stormfaldene i 1999 og 2005.

Konklusionen var at ordningen medførte at stormfaldsarealer i privatskovene er blevet tilplantet med bedre skove til gavn for både natur og mennesker.

Evalueringen viste også at de nye skovkulturer på de stormfældede arealer vil kunne udvikle mere robuste bevoksninger. Det er i høj grad lykkedes at konvertere nåleskov til løvskov, samt at øge andelen af hjemmehørende træarter væsentligt.

Behov for ændringer

Efter stormfaldet i 2013 stod det klart at ordningen behøver flere ændringer for at leve op til ønskerne. Flere af disse ændringer forudsætter en ny lovtekst.

Skovforeningen har siden lagt mange kræfter i at forberede en ny og bedre stormfaldsordning, så den kan stå klar inden landets skove næste gang rammes af stormfald. Skovforeningen har arbejdet for:

  • En klar definition af, hvornår ordningen aktiveres
  • Ensretning af reglerne for forsikringen og tilskudsordningen
  • Alle skove skal kunne tilmeldes ordningen
  • En forenkling af administrationen.

Det er samtidig vigtigt for Skovforeningen, at ordningen giver mulighed for at skovene kan levere den træproduktion som efterspørges af samfundet.

Vi venter på en rapport

I lang tid har et embedsmandsudvalg forberedt en rapport, som Erhvervs- og Vækstministeren har bestilt som grundlag for den politiske proces. Udvalget indledte sit arbejde i februar 2015, og det var planen at rapporten skulle afleveres til ministeren i december samme år. Rapporten er nu – næsten et år efter den skulle være afleveret til ministeren – endnu ikke færdig.

Allerede i september sidste år lovede Erhvervs- og Vækstministeren Skovforeningen, at rapportens konklusioner om skovbrugets stormfaldsordning ville blive politisk behandlet straks efter rapportens færdiggørelse. Ingen havde på det tidspunkt forventet, at afleveringen ville blive udskudt så længe.

Vi har de seneste måneder holdt tæt kontakt til embedsmandsudvalget og presset på for at få rapporten færdiggjort, så den politiske behandling kan komme i gang snarest. Erhvervet har stærkt brug for en ny og bedre stormfaldsordning inden næste storm måtte hærge landet, og derfor er vi utålmodige.

Vi tror på at Folketinget på mange områder vil være enige med vores forslag til en ny lov. Derfor har alle en interesse i at få loven ændret hurtigt i løbet af efteråret. Så snart Erhvervs- og Vækstministeren er tilbage efter sommerferie, vil vi huske ham på denne vigtige hastesag for skovene.

Opfølgning

Skovforeningen har efter endt redaktion af Skovens august nummer sendt et brev til Erhvervs- og Vækstministeren, hvor vi beder ham fremskynde processen med revision af stormfaldsloven.