Regeringen klar med forbedret stormfaldslov

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 14. november 2017 fremsat den længe ventede ændring af stormfaldsloven i Folketinget. Loven træder i kraft fra fremsættelsen.

I det lovforslag, der var sendt i offentlig høring skulle loven træde i kraft 1. juli 2018. Dette var Skovforeningen stærkt utilfreds med, da skovbruget dermed skulle gennemleve endnu en stormsæson, hvor eventuelle stormfald skulle behandles efter de hidtidigt gældende regler.

Vores bekymring blev hørt, og i det fremsatte lovforslag er ikrafttrædelsen sat til at være fremsættelsesdatoen for forslaget, hvilket vil sige den 14. november 2017. En meget glædelig ændring.

Mange gode ændringer

Herudover indeholder forslaget en række positive ændringer, bl.a.:

  • Indførelsen af en entydig definition af hvornår og hvor der har været et stormfald.
  • At det bliver hurtigt og objektivt at kunne dokumentere stormfaldet.
  • Det urimelige og vanskeligt administrerbare 1/60 fradrag bortfalder.
  • At driftsplankravet ændres fra at gælde hele skoven til kun at gælde for genplantingen af det stormfældede areal.
  • At ordningen nu åbnes for de ejere, der erhverver en skov i forbindelse med et generationsskifte og hvor skoven ikke var forsikret senest 31. august 2001.

Forslaget 1. behandles den 23. november 2017.