Ansøgningsfrist til stormfaldsordningen udskydes

Vi kender endnu ikke den nye frist. Naturstyrelsen mødes 8. september med EU-Kommissionen om sagen.

Efter EU-Kommissionen uventet har stillet spørgsmål ved nogle elementer i tilskudsordningen til stormfaldet i 2013, vil vedtagelsen af de endelige tilskudsregler blive udskudt. Dermed vil også ansøgningsfristen blive udskudt for stormramte skovejere.

Vi kender endnu ikke den nye frist. Naturstyrelsen mødes 8. september med Kommissionen hvor der forhåbentlig opnås en afklaring.

Naturstyrelsen tilstræber at de nye luftfoto der er optaget efter stormfaldene, bliver lagt på nettet løbende. Det vides endnu ikke hvornår de første bliver lagt på. Disse luftfotos vil være et værdifuldt redskab ved udarbejdelsen af en tilskudsansøgning da man kan måle arealer direkte på dem.