Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde

Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

Stormfaldsordningen (med basisforsikring og gentilplantningstilskud) er blevet evalueret i 2012 af Epinion og Orbicon. På den baggrund har Stormrådet foreslået Erhvervs- og Vækstministeriet ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne.

Det har ført til et udkast til ny bekendtgørelse som nu er i høring.

Skovforeningen tilslutter sig hensigten, men ændringerne fører desværre ikke til forenklinger og forståelighed. For eksempel:

  • Skovforeningen forsøgte under ændringen af Stormfaldsloven i 2010 at få fjernet 1/60-fradraget. Fradraget er helt umuligt at arbejde med, især hvis projektetet ændres undervejs. Det lykkedes ikke, og derfor går 1/60-fradraget igen i bekendtgørelsen. Men 1/60-fradraget findes ikke i forsikringsordningen, og der er således ikke sammenfald mellem tilskuds- og forsikringsordningen. Det er hverken enkelt eller forståeligt.

  • Stormfaldsloven fastsætter hvad der er et fladefald, nemlig et stormfald af en størrelse der udløser genplantningspligt ifølge skovloven. Men 2004-skovloven indeholder ikke en genplantningspligt. Lovlige alternativer til genplantning kan nu være selvforyngelse, naturlig succession eller blot et nyt lysåbent areal. Det er ikke logisk eller forståeligt at definere et stormfald i henhold til en genplantningspligt som ikke længere findes. Men det står i stormfaldsloven, og derfor må Naturstyrelsen efterfølgende skrive sig ud af problemet i vejledningen til loven.

  • Bekendtgørelsen sletter muligheden (som aldrig har stået i loven) for at få dækket spredt fald. Men forsikringspolicerne gælder stadig, og her er spredt fald (undtagen rødgran og sitkagran) fortsat omfattet og berettiget til forsikringsdækning. Så heller ikke her er der sammenfald mellem tilskuds- og forsikringsordningen.

Der foreslås samtidig en ændring af tilskudsopbygningen så den lettere kan forfølge ordningens ønskede mål. Dette er positivt.