Husk anmeldelse til basisforsikring og tabsforsikring

Fristen for endelig anmeldelse til basisforsikringen og endelig skadesopgørelse til tabsforsikringen er 29. februar 2006.

Basisforsikringen

Den endelige anmeldelse til basisforsikringen skal foretages på et særligt anmeldelsesskema.

Dette skyldes, at anmeldelsesskemaet T2, der anvendes i forbindelse med tilskudsansøgningen til genplantning, ikke medtager samtlige de arealer, hvortil der kan opnås forsikringsdækning fra basisforsikringen.

Eksempelvis kan der være en lang række arealer med spredt fald, hvortil der ikke ansøges om tilskud – enten fordi der ønskes foretaget suppleringsplantning med nål eller fordi kravene til andelen af robuste træarter ikke kan opfyldes. Herudover indgår fradragsarealet på 1/60 af arealet samt arealer man ikke af andre grunde søger om tilskud til i det erstatningsberettigede areal.

Det særlige anmeldelsesskema vil blive udsendt fra AON til samtlige skovejere, der har indsendt en foreløbig skadesanmeldelse (T1).

Anmeldelsesfristen er 28. februar 2006.

Tabsforsikringen

Fristen for indsendelse af endelig skadesopgørelse til tabsforsikringen er fastsat til 28. februar 2006 – samme tidsfrist som i øvrigt er gældende for tilskudsansøgningen til genplantning samt anmeldelse til basisforsikringen.

Anmeldelsesskemaet til tabsforsikringen kan downloades fra foreningens hjemmeside:

Som dokumentation for, at der har været et stormfald, der berettiger til erstatning fra tabsforsikringen skal der foreligge en underskrevet merhugstattest fra det lokale statsskovdistrikt. Attestationen skal dokumentere, at der er sket et stormfald, der overstiger mere end ét års normalhugst på det forsikrede areal.

HUSK at medsende den underskrevne merhugstattest.