Opdateret materiale fra Naturstyrelsen om stormfaldstilskud

Naturstyrelsen har nu opdateret materialet om tilskudsansøgning til genplantning efter stormfald i 2013.

Her finder du blandt andet vejledningen til ordningen, ansøgningsskema til download og udfyldelse på egen computer samt vigtige ting at være opmærksom på ved udfyldelsen.

Ansøgningen må først indsendes 1. december 2014. Den skal indsendes inden 1. februar 2015.

Den skal sendes direkte til Naturstyrelsen – enten til Naturstyrelsen Vadehavet eller til Naturstyrelsen Søhøjlandet, afhængig af hvor skoven ligger. Se nærmere i vejledningen.