Opjustering: Stormene i 2013 væltede knap 1,9 millioner m3 træ

Stormfaldene i oktober og december 2013 er opjusteret med 16%. Det skønnes nu at der faldt knap 1,9 millioner m3. Kort efter stormfaldene skønnede man at de offentlige og private skove tilsammen havde fået væltet 1,6 millioner m3.

Der er mange årsager til opjusteringen. Vigtigst er nok at der var meget spredt fald, altså enkelttræer i en større bevoksning. Især i selvforyngelser kan det være svært i en fart at vurdere hvor meget træ der ligger på jorden.

Den nye opgørelse tager udgangspunkt i at statsskovene for nylig opjusterede deres første skøn med 28%. Månedsbladet Skoven har kontaktet flere private aktører, og et forsigtigt skøn viser at de private skoves stormfald er 10% højere end først antaget.

Dermed når man op på at der i alt væltede knap 1,9 millioner m3. En normal årshugst ligger omkring 2,5 mio. m3.

Det samlede stormfald i 2013 er dermed det 5. største der er registreret i Danmark. Det største er stadig december 1999 med 3,6 mio. m3

Læs mere i Skoven nr. 6/2015.