Stormen Otto var nådig ved skoven

Fredag eftermiddag og aften passerede stormen Otto landet, men heldigvis uden at efterlade voldsomme spor i skoven. Dermed er der ikke tale om stormfald i skovene i denne omgang, men det er alligevel en god ide at gennemgå bevoksninger langs veje og stier for farlige træer.

 

Fredag den 17. februar var der varslet orkan i den nordlige del af landet og storm i resten. Den kraftige blæst førte til, at både færger og togtrafik blev indstillet i perioder, og broerne blev lukket – men de danske skove ser ud til at være sluppet billigt.

Pusten var taget lidt ud af Otto, da den ramte landet, og ifølge DMI blev der målt middelvinde på mellem 24,9 til 27,2 m/s og vindstød af orkanstyrke. Og selvom der er meldt om væltede træer, ser meldinger fra Dansk Skovforenings skovkredse heldigvis ud til, at stormvejret kun i begrænset omfang har givet skader i skovene.

Det er primært ældre og svækkede enkelttræer, der er væltet, ligesom der enkelte steder er observeret spredt fald, og det er billigt sluppet, fordi den seneste tids våde vejr ellers giver risiko for større skader.

Når vinden har lagt sig endeligt, kan det være en god ide at gennemgå bevoksninger langs veje og stier, hvor der færdes mange mennesker, for at få sikret de steder, hvor blæsten har skabt farlige træer.

Hvornår kan der konstateres stormfald?

For at der kan konstateres stormfald, der kan aktivere stormfaldsforsikringen, skal der i en landsdel være væltet eller knækket træer svarende til mindst ét års hugst i den pågældende landsdel eller på landsplan være væltet eller knækket mindst én million m3 træ.

Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet i denne omgang.

Det er Naturskaderådet (der frem til midten af 2022 hed Stormrådet, red.), der afgør, om der har været stormfald, på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen.