Minister ønsker fornuftige bæredygtighedskriterier for flis

Lars Christian Lilleholt vil arbejde for at EU’s nye bæredygtighedskriterier for flis kommer til at understøtte et effektivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede brændsler.

Arbejdet med at fastsætte bæredygtighedskriterier for flis til energiformål fortsætter i EU og inden længe skal Ministerrådet fastsætte deres holdning til EU-Kommissionen forslag.

Skovforeningen er bekymrede for hvordan de nye bæredygtighedskrav for fast biobrændsel vil falde ud, da NGO’ere har kæmpet for at fjerne den risikobaserede tilgang og indføre forbud mod at bruge rundt træ til energiformål. En bekymring vi har rejst over for Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt.

Det glæder os derfor at Lars Christian Lilleholdt i sit svar på vores henvendelse tydeligt understreger, at Danmark vil støtte EU-kommissionens forslag til bæredygtighedskriterier. Dermed støttes den risikobaserede tilgang som skovejerne i hele Europa har været med til at pege på som en fornuftig løsning.

Lars Christian Lilleholdt fremhæver endvidere at regeringen grundlæggende arbejder for at bæredygtighedskriterierne kommer til at understøtte et effektivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede brændsler, hvor der er ens regler og lige konkurrencevilkår i alle EU-medlemsstater.