Øget finsk produktion af bioenergi – følger Danmark med ?

Regeringen i Finland planlægger at øge produktionen af bioenergi fra 23% til 33% over en tiårig periode. Anvendelsen af træ til produktion af grøn bioenergi kommer til at stå for en meget væsentlig del af forøgelsen.

Den finske regering færdiggør sin energi- og klimastrategi d. 24.11.05. For de træbaserede biobrændsler rummer strategien spændende nyt. Regeringen i Finland planlægger at øge andelen af bioenergi i den samlede energiproduktion fra 23% til 33% over en tiårig periode. Anvendelsen af træ til produktion af grøn bioenergi kommer til at stå for en meget væsentlig del af forøgelsen. Den finske finansminister, Pertti Rauhio, konkluderer, at der ikke er konkurrence om råvaren mellem industrien og energisektoren. Også i Sverige stiger andelen biobrændsler til produktion af grøn, CO2-neutral energi.

Skovforeningen følger løbende udviklingen i anvendelsen af biobrændsler – både i Danmark og i vore nabolande. Gennem dette arbejde har vi noteret os udtalelserne fra administrerende direktør i DONG, Anders Eldrup, som d. 23.11.05 har udtalt: ”Danmark bør udnytte, at vi i disse år er mere end selvforsynende med energi til at se fremad og udvikle nye energiteknologier, for inden for de næste 10-15 år vil vi atter skulle importere energi.”

Ifølge Dansk Fjernvarme vil Regeringen med en ny bekendtgørelse tilsyneladende forhindre øget anvendelse af biobrændsler i varmeværkerne, fordi det medfører et tab i statskassen på 700 mio. kr. Dette harmonerer ikke med initiativerne i Finland – ej heller med udtalelserne fra DONG’s direktør om at tænke langsigtet og fremme teknologier, som kan bidrage til, at vi også i fremtiden er selvforsynende.