Regeringens energioplæg

Regeringens oplæg til Folketingets energiforhandlinger har mange vigtige punkter for skovbruget:

Godt: Biomasse skal erstatte kul på de centrale kraftvarmeværker

Udskiftningen af kul med biomasse skal ske dels gennem øget aftalefrihed mellem producenter og aftagere af varme, dels gennem en analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning.

Begge initiativer er gode. Aftalefriheden kan øge dækningen af fjernvarmeproducentens udgifter og risiko, og analysen kan give skovbruget bedre grundlag for at planlægge produktionen af træ til energi.

Skidt: Stadig begrænsninger i decentrale kraftvarmeværkers valg af brændsel

Regeringen vil ikke give de decentrale kraftvarmeværker frit brændselsvalg, selv om det ville fremme lokal produktion og afsætning af bæredygtigt energitræ.

Den korte afstand mellem producent og aftager mindsker transporten, gør produktet endnu grønnere og motiverer omkringliggende skove til også at producere energitræ.

Måske godt: Naturgasnettet skal udnyttes, men får gas fra biomasse plads?

Regeringen vil analysere den fremtidige brug af gasinfrastrukturen, både i en overgangsfase med fortsat brug af naturgas og i en fremtid hvor fx biogas tager over. Samtidig vil Regeringen fremme biogas fra husdyr gennem afregnings- og anlægstilskud.

Men gas kan også komme fra biomasse, tx træ, og der er plads til den på energimarkedet. Så gas fra træ bør have samme vilkår som anden biogas, også når det gælder tilskud.

Ikke godt nok: Forskning, men ikke i biomasseproduktion

Regeringen vil styrke forskning og teknologiudvikling. Fint nok. Men udspillet indeholder ikke noget om forskning i biomasseproduktion.

Det er der dog kraftigt brug for fordi biomasse bliver så afgørende en brik i Danmarks energiforsyning.

Skovens træer og dyrkningen af dem rummer et stort potentiale for en større biomasseproduktion. Det burde der forskes i, til gavn for forsyningssikkerheden, klimaet, miljøet og skovenes naturværdier.

Vi kan slet ikke forstå eller acceptere at Regeringen springer over dér.

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne fortsætter samarbejdet i Træ Til Energi for at sikre politikernes og hele Danmarks opmærksomhed på træets store fordele som energikilde – og nødvendigheden af at investere i forskning, udvikling og øget brug af træ til energi.