Regeringens energiudspil mangler en plan for biomassen

Regeringen har fremlagt deres energiudspil som oplæg til de kommende forhandlinger om energiforliget. Læs lederen fra Skoven 5, 2018

Regeringen har fremlagt deres energiudspil som oplæg til de kommende forhandlinger om energiforliget. Forliget skal dække perioden 2020-2030.

Udspillets hovedfokus er en markant øgning af elproduktion fra vind og sol, samt en sænkning af el-afgiften for at fremme elektrificering, særligt af opvarmning. De hovedlinier er fornuftige.

Men udspillet mangler en langsigtet plan for udnyttelsen af biomassen i energiforsyningen.

Grøn gas kan erstatte fossil energi

Mere sol og vind i elforsyningen øger behovet for en backup-energikilde, der hurtigt og effektivt kan træde til, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Her vil det være fornuftigt at anvende grøn gas og udnytte de kæmpemæssige investeringer, der allerede er foretaget i naturgasnet, gaslagre og gasdrevne kraftvarmeværker.

Samtidig er el ikke løsningen for hele transportområdet. Den tunge transport (fly, skibe og lastvogne på langfart) vil fortsat kræve flydende brændstof eller gas. Grøn gas baseret på miljørigtig biomasse er den langsigtede løsning i omstillingen fra fossile drivmidler til vedvarende drivmidler. Det tager udspillet desværre ikke stilling til.

Energiudspillet foreslår at sidestille biogas og termisk forgasning af biomasse. Et lille skridt i den rigtige retning i forhold til at vise, hvordan den grønne gas kan træde i stedet for afbrænding af biomassen.

Men skal den nødvendige udvikling gennemføres, kræver det, at der er incitamenter, som kan få erhvervslivet til at investere i området. Her er regeringens ambitioner helt utilstrækkelige.

Flis fra skovene kan levere nødvendig energin år vinden ikke blæser

Flis fra skovene kan levere nødvendig energin år vinden ikke blæser og solen ikke skinner.Men det har regeringen ikke en plan for.

Skovene er den oplagte producent

Dansk skovbrug står klar til at levere den biomasse, der er brug for både nu og i fremtiden. Bæredygtigt drevne skove kan på en og samme tid producere mere træ til energiformål og træprodukter, samtidig med at skovens stående lager af træ øges. Derved øges også skovenes lagring af atmosfærens CO2.

Desværre vil udspillet betyde at brugen af træbiomasse i energiforsyningen vil blive udfaset i takt med at eksisterende varme- og kraftvarmeanlæg afskrives. Det betyder at efterspørgslen efter lokalt produceret flis vil falde i en periode, og skovejerne vil miste lysten til at investere ekstra i nye bevoksninger.

Men for at skovene kan levere i fremtiden kræver det investeringer i de kommende år og en forventning om en løbende afsætningsmulighed.

Udfases flisen i energiforsyningen hurtigere, end de nye afsætninger af flis til fx grøn gas starter op, vil det resultere i svigtende investeringer. På grund af skovbrugets lange produktionstid vil det føre til mangel på træbiomasse, netop når vi får mest brug for den.

Ønsker til det kommende forlig

Derfor håber vi at energiforligt kommer til at vise konturen af fremtidens sammenhængende energisystem. Ellers kommer der ikke de investeringer, der skal til, for at Danmark kan blive fossilfri i 2050.