Biomasseanalysen – hvor bliver den af?

Ifølge Folketingets energiforlig fra 2012 skal udarbejdes en biomasseanalyse om træs bæredygtighed som energikilde Danmark. Analysen er forsinket på grund af usikkerhed om energiforliget, men den kommer inden sommer. Måske.

I Folketingets energiforlig fra foråret 2012 blev aftalt at der blandt andet skal udarbejdes en biomasseanalyse. Den skal undersøge træs bæredygtighed som energikilde Danmark.

Energiforliget fremmer generelt omstillingen fra kul og gas til biomasse på mellemstore og store kraftvarmeværker. De store kuldrevne kraftvarmeværker skal typisk omstilles til træpiller der sejles ind. Denne øgede import af træpiller giver anledning til bekymring, både om træpillernes bæredygtighed (skovdriften eller mangel på samme) og om træpillernes klimaprofil (den såkaldte kulstoftilbagebetalingstid).

Biomasseanalysen skal imødekomme denne bekymring.

Biomasseanalyse inden sommer – måske

Den faglige del af biomasseanalysen er færdig.

Men nu er der usikkerhed om energiforliget – fx skatteministerens varslede tilbagetrækning af brændeafgiften (lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift på biomasse), en eventuel udskydelse af en vindmøllepark ved Kriger Flak og forslag om at udskyde omstillingen af naturgasdrevne kraftvarmeværker. Derfor er biomasseanalysen endnu ikke offentliggjort.

Forhandlinger om finansiering, virkemidler og udrulningshastighed af energiforliget pågår stadig. Biomasseanalysen forventes derfor først at blive offentliggjort mellem påske og sommerferien.

Det ventes at biomasseanalysen vil blive offentliggjort med anbefalinger til hvordan eller på hvilke vilkår biomassen bør indgå i den danske energiportefølje. Disse anbefalinger er politisk ømtålelige.

Træ Til Energi har fokus på analysen og politikerne

Dansk Skovforening søger konsekvent, gennem samarbejdet Træ Til Energi med HedeDanmark og Skovdyrkerne, at gøre politikerne opmærksomme på hvor meget træ de danske skove kan levere til det danske energibehov.

Og vi peger på hvilke investeringer der skal til i energipolitikken for at dansk skovbrug kan levere mest muligt bæredygtigt træ i fremtiden.