Klimarådets blinde øje for træ

Klimarådet foreslår en massiv omlægning fra træ til varmepumper som varmekilde. Skovforeningen mener at det er for kortsigtet. Danmark skal bruge mere træ hvis der skal være mere træ i Danmarks skove.

Klimarådet har udsendt rapporten ”Afgifter der forandrer” om afgifter på opvarmning og privat transport samt fleksibilitetsmekanismer når CO2-undslip i ikke-kvotesektoren (landbrug, transport, affald og husholdninger) skal nedbringes frem mod 2030.

Om opvarmning mener Klimarådet at det er samfundsøkonomisk bedst at bruge el-drevne varmepumper på bekostning af træ som varmekilde. I øjeblikket omstiller kraftvarmeværkerne mest til træ og anden biomasse som ikke er pålagt afgifter. Det vil Klimarådet lave om.

Klimarådet når frem til at nedsættelse af el-afgifterne med 29 øre pr. kWh vil medføre et markant skift fra biomasse til varmepumper. Det vil medføre at forbruget af biomasse vil ikke øges og at næsten halvdelen af fjernvarmen kan produceres med varmepumper i 2030.

Men forslaget har et problem som Klimarådet ikke ser:

Massiv omlægning til varmepumper vil ramme opbygningen af træressourcen til et fossilfrit Danmark

Skovforeningen mener at Klimarådets forslag er for kortsigtet.

Danmark får brug for meget mere træ i 2050 for at være fossilfri og biobaseret. Derfor skal skovejerne i gang nu med at plante træer til at opbygge en større træressource til vores stadigt voksende behov for biomasse, fx til brændstof til transport.

Øget træplantning og øget træproduktion sker kun hvis de decentrale kraftvarmeværker fortsætter med at bruge mere træ. Dét er nøglen. Flere hundrede værker fyrer i øjeblikket med naturgas, og mange af disse er i gang med at omstille til træ. Det bør fortsætte. Der er behov for et mix af biomasse og varmepumper på de decentrale kraftvarmeværker. Hvis biomassen udelukkes her, udelukkes dansk biomasse i energiforsyningen i det hele taget.

De centrale kraftvarmeværker omstiller også til træ, men det bliver ikke dansk træ. De centrale værker forsynes fra søsiden, og dansk flis bliver for dyrt hvis det skal omlastes til båd for at blive sejlet ind. Derfor vil de centrale værkers udbygning af med kedler til træflis ikke sikre brug af dansk flis og ikke give grundlag for opbygning af Danmarks træressourcer.

Skovbrugets flisproduktion kan fordobles, og udviklingen er allerede godt i gang. Det er en skånsom og bæredygtig produktion af nødvendig biomasse, og produktionen lagrer samtidig mere kulstof i skovene til gavn både for klimaet og for Danmarks klimaregnskab for ikke-kvotesektoren (jordbrug, transport, affald og husholdninger) som skal nedbringes frem mod 2030.

Investeringer i og nyttiggørelse af en øget dansk træproduktion vil endda skabe arbejdspladser ude i landet.

Derfor er det for kortsigtet for Danmark at omlægge massivt til varmepumper på bekostning af træ. Danmark skal bruge mere dansk træ hvis der skal være mere træ i Danmarks skove.

Skovbruget vil forklare Klimarådet om træ

Skovforeningen, Hededanmark og Skovdyrkerne skrev inden rapportens offentliggørelse til Klimarådet for at gøre opmærksom på mulighederne og mekanismerne i den danske flisproduktion.

Vi vil fortsætte med at forklare dette for Klimarådet.