Fyld flis på flyet eller supertankeren

Flis er et restprodukt fra skovdriften og anvendes i dag primært til varmeproduktion ved afbrænding. Flere interessante forskningsprojekter kan give en bedre udnyttelse af vores bæredygtige ressource fx udvindelse af brændstof fra træbiomasse.

Skovene er klar til at levere klimavenlige produkter og hjælpe til med at opnå klimamålsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Vi skal agere intelligent og udnytte ressourcerne bedst muligt. På flere områder arbejder forskere og virksomheder på at opkvalificere anvendelse af skovens restprodukt flis til fx brændstof.

Elektrofuel for kun en kop kaffe om ugen

Professor Henrik Wenzel præsenterede projekt Nordic GLT – muligheden for at fremstille flybrændstof af blandt andet flis på skovkonferencen 2019. Gennem den nye teknologi kan der ved forbrænding af træ skabes flybrændstof. På sigt er det ideen at CO2 med denne teknologi kan hives direkte ud af luften. Hans beregning viser, at teknologien kan indfases for en pris der svarer til prisen for en kop cafékaffe om ugen per person i Danmark.

Shell har netop meddelt, at de vil opføre nordens største brintfabrik i Esbjerg.

Også DTU arbejder med ny teknologi, der kan levere bæredygtigt brændstof.

Mærsk satser på 3 nye brændstoffer

Mærsk ønsker at deres shipping er CO2 neutral i 2050 og forsker derfor også i nye grønne løsninger. De satser pt. på tre typer: alkohol, biogas og ammoniak. Produktion af alkohol til transportformål fremstilles næsten på samme måde som snaps med en forgæring af sukkerstoffet. Her kan træbiomasse være et af råprodukterne.

Fortsat forskning er nødvendig for at udnytte vores bioressource optimalt

Der sker heldigvis allerede forskning og produktudvikling for en opkvalificeret udnyttelse af biomassen fra skov, men der er brug for endnu mere, hvis vi skal væk fra den mest simple teknologi – afbrænding. Vi har brug for at udnytte vores bæredygtige klimaneutrale ressource bedst muligt.