TV om skovenes energiproduktion

Træ til Energi, samarbejdet Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne, har skrevet til 4 borgmestre i Trekantområdet –  Kenny Bruun Olsen (Fredericia), Jørn Pedersen (Kolding), Steen Dahlstrøm (Middelfart) og Arne Sigtenbjerggaard (Vejle).

Træ til Energi peger på fordelene for skovene og den lokale beskæftigelse hvis der etableres et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding, sådan som det overvejes i øjeblikket.

Brevet førte til et indslag i TV Syd om trekantsområdets kommende valg mellem to værker. 3 minutter inde i indslaget forklarer skovrider Paul Lillelund, Skovdyrkerforeningen Syd, om de gode konsekvenser for skovene og beskæftigelsen hvis der vælges et kraftvarmeværk baseret på lokal biomasse.

Ordlyden af brevet til de 4 borgmestre

Der er brug for lokale biomassefyrede kraftvarmeværker

Samarbejdet Træ til Energi finder det særdeles positivt, at der arbejdes med planer om etablering af et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding. Det vil kunne få en stor og positiv betydning for de lokale skove, for lokalsamfundet og for naturen.

Lokalt funderede værker, som udnytter lokalt produceret flis er et vigtigt element i forudsætningen for at der også i fremtiden kan være økonomi i at drive skovbrug i lokalområdet. Derfor er vi glade for at høre om lokale initiativer, som det der udvises af varmeselskaberne i trekantsområdet igennem projektet drevet af 3KV A/S.

At udnytte lokalt produceret flis giver mange fordele. Det er nemlig muligt at producere træ til energiformål i Danmark, samtidig med at der tages hensyn til både naturen og det omgivende samfund.
Træ til Energi har udarbejdet et notat som beskriver en skovdyrkningsmodel som netop tager sådanne hensyn (linket). Som notatet pointerer, vil forøget brug af lokal flis i energiforsyningen betyde nye jobs, en større forsyningssikkerhed, fleksibilitet og samtidig bidrager det positivt i klimaindsatsen.

Ny etablering af skov vil desuden blive væsentligt mere rentabelt når afsætningen af det træ der er behov for at fjerne i en bevoksnings unge år er sikret. Jobskabelsen vil for den øgede brug af rent flis taget ud af lokale skove i oplandet til et værk som det planlagte i Kolding kunne give 90 ekstra årsværk.

Derfor håber vi at du – når det kommer til den politiske stillingtagen til projektet – også vil medtænke de store positive effekter projektet vil føre med sig for lokalsamfundet, naturen og de lokale skovbrug.

Med venlig hilsen
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, direktør
Per Hilbert, Skovdyrkerne, konsulent
Steen V. Riber, HedeDanmark, divisionsdirektør