Skovbruget på Christiansborg for dansk energitræ

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne har haft foretræde hos Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg for at tilbagevise kortsigtede forslag fra De Radikale og Klimarådet om massiv omlægning til varmepumper på bekostning af træ.

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne havde 14. juni foretræde hos Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Anledningen var to uheldige forslag i den aktuelle debat:

De Radikale har stillet beslutningsforslag ”om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse”. Og Klimarådet mener i en ny rapport ”Afgifter der forandrer” at afgiften på el skal sænkes for at fremme omstillingen til varmepumper på de decentrale kraftvarmeværker – på bekostning af brugen af biomasse som fx dansk træ.

Skovbruget ville derfor med foretrædet på Christiansborg forklare politikerne at en massiv omlægning til varmepumper er for kortsigtet. Det vil gå ud over Danmarks opbygning af en egen træressource til en fossilfri og biobaseret fremtid.

Det er godt at Danmark er på vej til at blive fossilfrit og biobaseret, men hvis ikke al biomassen skal importeres, skal de decentrale kraftvarmeværker også bruge masser af træ ved siden af varmepumperne.

Ellers kommer skovejerne ikke til at plante alle de træer og opbygge den træressource som Danmark får brug for. Danmark skal bruge mere dansk træ hvis der skal være mere træ i Danmarks skove.